"ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ่อแก้วส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"